Redogörelse av digital tillgänglighet

ABC Ortopedi står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur vår tjänst uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Om du behöver innehåll från abcortopedi.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:
 • ring +46 (0)8 517 082 57
  Måndag–torsdag: 09.00–21.00
  Fredag eller dag före röd dag: 09.00–18.00)

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • ring +46 (0)8 517 082 57
  Måndag–torsdag: 09.00–21.00
  Fredag eller dag före röd dag: 09.00–18.00)

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Vi har det inte bekräftat att de som svarar på meddelanden eller telefonsamtal känner till tillgänglighetsredogörelsen och att det finns reglering (DOS-lagen) som ger användare rätt att begära ut tillgängligt alternativ om det skulle finnas tillgänglighetsbrister i de digitala tjänsterna.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Kartfunktionaliteten kräver minst två fingrar för att navigera.

Hemsidan har granskats med utvärderingsverktyg, där korrigeringar gjorts av anlitad tredjepart. 

Senaste granskningen gjordes i November 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 26e november 2023.

Uppdaterad: 2023-11-26