Frakturer

Få en överblick över vanliga frakturer, deras behandling och viktiga steg för en framgångsrik rehabilitering.

Vad är en handledsfraktur?

En distal radiusfraktur, ofta kallad handledsfraktur, är den mest förekommande typen av fraktur, där frakturer längst ut på strålbenet (radius) och armbågsbenet (ulna) ingår. Dessa frakturer orsakas vanligtvis av fall på en utsträckt hand eller genom trafikolyckor.

Frakturer är olika beroende på olyckans art. Behandlingen väljs utifrån frakturens utseende och kan innefatta gipsning och i vissa fall operation. Gipset som sätts ska sitta bra och inte hindra böjning och sträckning av fingrar, knogar eller tumme.

Uppföljning

Hos oss på ABC ortopedi sker kontroll med röntgen efter ca 8-13 dagar för att säkerställa att frakturen läker som den ska. Vid tecken på komplikationer eller om frakturen ändrar läge kan ytterligare åtgärder, inklusive operation (på sjukhus), bli nödvändiga.

Behandlingens längd

Du är oftast gipsad i cirka fyra veckor. Vissa besvär kan kvarstå från tre till tolv månader, beroende på skadans omfattning och behandlingens typ.

Efter gipsning

Det är viktigt att du skyddar gipset mot vatten när du duschar eller är utomhus i regn eller snö. Vadden under gipset torkar inte och man måste därför gipsa om när denna blir blöt. Övningar och daglig användning av handen rekommenderas för att motverka stelhet och främja läkning.

Komplikationer att vara uppmärksam på

Kontakta oss på ABC Ortopedi om du upplever ökad smärta, om gipset skaver, om fingrarna svullnar markant, eller om du känner känselnedsättning eller köldkänsla. Övriga problem såsom stelhet, smärta eller svårigheter med finger- och handrörelser bör också rapporteras.

Levnadsvanor och deras påverkan på läkningen

Dina levnadsvanor spelar en stor roll i hur väl din fraktur läker. Rökning och hög alkoholkonsumtion försämrar läkningen, och ökar risken för framtida frakturer. Att vara fysiskt aktiv och ha en god kost hjälper till att förbättra läkningsprocessen och minska komplikationsriskerna.

Träning efter fraktur

Din egen aktivitet är avgörande för en god läkning. Regelbunden rörelseträning, såsom att sträcka armen uppåt, hjälper till att minska stelhet och smärta. Använd handen för lättare vardagliga sysslor och undvik att låta den andra handen ta över alla aktiviteter.

Långsiktiga utsikter

Även om de flesta besvär förbättras inom tre till tolv månader, kan viss nedsatt rörlighet och smärta kvarstå. Det är viktigt att fortsätta träningen och aktivt använda handen för att främja full återhämtning och minska risken för långvariga problem.

Komplikationer som kan vara bra att känna till efter att gipset har avlägsnats

Karpaltunnelsyndrom: Ett tryck på den nerv som passerar genom handleden och påverkar känseln i handflatan av tumme, pekfinger, långfinger och halva ringfingret. En viloskena kan vara till hjälp. Besvären avtar ofta över tid, men ibland är en mindre operation nödvändig.

Finger-hand-skuldersyndrom (CRPS): Bestående svullnad, stelhet och smärta samt ett särskilt utseende på fingrarna som blir blanka och svettiga. Den vanligaste orsaken är frånvaro av adekvat träning eller användning av handen.

Ruptur av tummens långa sträcksenan (extensor pollicis longus): Tummen kan inte sträckas normalt. Åtgärden för detta problem är en operation.

Kontakta ABC Ortopedi om du upplever något av ovanstående.

Har du en remiss och
vill 
kontakta oss?