Våra tjänster

ABC Ortopedi täcker allt från noggrann frakturuppföljning till omhändertagande av ortopediska åkommor.

Orthopedist examining a patient's forearm

Frakturuppföljning

Efter bedömning på akutmottagning, närakut eller vårdcentral sker en uppföljning hos oss på ABC Ortopedi vanligen 1-10 dagar efter skadan.

Detta för att göra en ny initial bedömning och kontrollera så att den ortopediska skadan läker som sig bör eller om ytterligare åtgärd i form av röntgen eller kirurgi krävs.

Om akut kirurgi skulle krävas ser vi till att du som patient kommer till rätt instans och plats för detta så snart som möjligt.

Allmänortopediska åkommor

Har du fått en remiss avseende smärta eller annan problematik i rörelseapparaten kommer vi att kontakta dig när våra läkare gjort en bedömning av din remiss.

Vanligen behöver vi träffa dig för en undersökning och bedömning innan du tillsammans med läkare lägger upp en plan för behandling eller vidare utredning.

Tid och plats för eventuell ytterligare röntgen, magnetkamera eller liknande kommer du överens om tillsammans med din läkare. Vid behov av ytterligare besök bokas det direkt innan du går från mottagningen.

Orthopedist examining a patient's hand
Orthopedist examining a patient's shoulder

Omhändertagande

Vi erbjuder en ortopedisk mottagning med hög tillgänglighet för både patienter och remittenter som verkar för ett snabbt och korrekt omhändertagande av patienter med ortopediska åkommor.

Personalen utgörs av erfarna läkare, gipstekniker, undersköterskor och annan vårdpersonal inom ortopedi med mångårig erfarenhet.

Har du en remiss och
vill 
kontakta oss?